Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

 

Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

 

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant vertinti ir prognozuoti Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių ir jų buveinių būklės pokyčius bei natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikį jiems. 2008 m. vabzdžių monitoringas buvo vykdytas pirmą kartą. Stebėjimai atlikti Natura 2000 teritorijų tinkle.

Būdingųjų rūšių įvairovės, gausumo, buveinių specifinių savybių, buveinių būklę sąlygojančių veiksnių pokyčių analizės duomenys leis parinkti atitinkamas aplinkosaugos priemones, užtikrinančias tinkamą vabzdžių rūšių apsaugos būklę.

 

Priedai: