Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON)

 

Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON)

                               

 

Projekto koordinatorius/pagrindinis partneris: Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas (IOPAN)

 

Projekto trukmė: 2016 m. kovo 1 d. - 2019 m. vasario 28 d.

 

Bendras projekto biudžetas: 4,7 mln. €

 

Projekto partnerio Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūros bendras biudžetas: 66 tūkst. €

 

2016 m. kovo mėn. prasidėjo 2014 – 2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) INTERREG  Baltijos jūros regiono programos projekto partnerių bendrai finansuojamas projektas „Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais“ (angl. „Decision Aid for Marine Munitions“). DAIMON – projektas turintis prioritetinio projekto statusą (angl. flagship project), kurio veikla yra palaikoma ES Baltijos jūros regiono strategijos (EUSBSR) pavojingų medžiagų politikos srities (PA Hazards) grupėje. Projektą taip pat palaiko HELCOM SUBMERGED grupė.

 

Projekto tikslas – sprendimų priėmimo pagalba jūros administravimo, gynybos ir aplinkosaugos institucijoms, priimant strateginius cheminio ir konvencinio ginklo Baltijos jūroje ir Skagerako sąsiauryje valdymo sprendimus.

 

Tikslui įgyvendinti yra kuriama programa „Sprendimų priėmimo pagalbos įrankis“ („Decision aid tool“). Programoje bus pateikiama informacija apie kiekvieną aptiktą objektą, jo vietą, tipą, kilmę, sudėtį, amžių, korozijos ir cheminių medžiagų nutekėjimo būklę, cheminį/biologinį pavojingumą, bendrą aplinkos būklę. Be to bus pateiktos veiksmų rekomendacijos, pavyzdžiui iškėlimas ir sunaikinimas, sunaikinimas vietoje, hermetizavimas ir neutralizavimas, siūlymas drausti vykdyti pramoninę veiklą pavojingose teritorijose, nuolatinis stebėsenos vykdymas arba visiškas veiksmų nesiėmimas.

 

Projekto partneriai:

 

Institute of Oceanology of Polish Academy of Science, Poland

Polish Naval Academy, Poland

Military University of Technology, Poland

Maritime Institute in Gdansk, Poland

Environmental Protection Agency, Lithuania/Aplinkos apsaugos agentūra, LT

Alfred Wegener Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Germany

Johann Heinrich von Thunen Institute, Germany

Clausthal University of Technology, Germany

University of Helsinki, Finland

Finnish Environment Institute, Finland

Chalmers University of Technology, Sweden

Norwegian Defence Research Establishment, Norway

International Dialogue on Underwater Munitions, Netherlands

 

Projekto svetainė: http://www.daimonproject.com/