Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)

 

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)

 

COHIBA projektas yra dalis Baltijos jūros veiksmų plano (toliau – BJVP) ekologinei būklei gerinti. Šiame projekte dalyvauja ir Lietuva. Projekto dalyviai: Aplinkos apsaugos agentūra, Botanikos institutas, Baltijos aplinkos forumas.

  logo

 

COHIBA logotipas

 

COHIBA (angl. „Control of hazardous substances in the Baltic Sea region“ – COHIBA) - pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje. Projekto trukmė yra trys metai (2009 – 2011 m.). Projekto dalyviai: Švedija, Suomija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Vokietija, Europos Sąjunga (toliau – ES), Rusija – viso 22 partneriai.

Finansavimo mechanizmas: ES Baltic Sea programme (buvęs Interreg). Projektui skirta 5,8 milijonai eurų, Lietuvai – 500 000 EUR, o Aplinkos apsaugos agentūrai – 73691,21 EUR, prie kurių 11053,68 EUR prideda Aplinkos apsaugos agentūra.


Projekto tikslas yra Baltijos jūros veiksmų plano dėl 11 pavojingų medžiagų įgyvendinimas:

 • identifikuoti pavojingų nepakankamai tirtų (ypač rytinėje Baltijos jūros pusėje) medžiagų šaltinius, 
 • išsiaiškinti galimybes nustatyti nuotekų (išleidžiamų į paviršinius vandenis Baltijos jūros rajone) išleidimui ribas, remiantis toksiškumo vertinimu,
 • išsiaiškinti  galimybes nustatyti ribines vertes, vandens  kokybės gerinimui, panaudojant  bioindikatorius.


Projekto uždaviniai:

 • surinkti informaciją apie išleidžiamų nuotekų toksiškumą (ūmų ir chronišką) pasirinktuose pramonės  ir municipaliniuose objektuose,
 • pagilinti supratimą apie kombinuotą poveikį žinomų ir nežinomų medžiagų pačiose nuotekose,
 • pagilinti žinias apie įvairių metodų tinkamumą tiriant nuotekų toksiškumą ir indentifikuojant pavojingų medžiagų šaltinius,
 • plėtoti procedūras, reguliuojančias nuotekų išleidimą, remiantis tiesioginiu jų biologinio poveikio vertinimu,
 • parengti rekomendacijas bei vadovą kaip pagerinti vandens kokybę, taikant nuotekų  toksiškumo ribines vertes (angl. toxicity limit values) ir nuotekų saugos faktoriaus ribines vertes (angl. safe factor limits),
 • surinkti informaciją kaip panaudoti pilno nuotekų toksiškumo testus (angl. whole effluent toxicity ) ir nuotekų toksiškumo ribines vertes  nuotekų monitoringo vykdymui, kombinuojat šį monitoringą su cheminiu.


Projekto COHIBA atsakingų vykdytojų grupė:

 1. Projekto koordinatorius – Nijolė Štriupkuvienė, Upių baseino departamento vandens monitoringo ir vertinimo skyriaus vyriausia specialisė.
 2. Pavaduojantis asmuo – Mindaugas Gudas, Upių baseino departamento direktorius.
 3. Asmuo, atsakingas už projekto finansus – Aldona Margerienė, AAA direktoriaus pavaduotoja.
 4. Asmuo, atsakingas už laboratorijų veiklą – Daiva Pockevičiūtė, Aplinkos tyrimų departamento cheminės analizės vedėja.
 5. Asmuo, atsakingas už biotestus - Gailija Nekrašaitė, Aplinkos tyrimų departamento hidrobiologijos ir ekotoksikologijos skyriaus vedėja.

 

Daugiau apie projektą (anglų kalba) galite perskaityti šiame faile.

 1. Informacinis leidinėlis skirtas informuoti specialistus ir visuomenę apie COHIBA projekto eigą.
 2. Informacinis leidinėlis skirtas informuoti specialistus ir visuomenę apie COHIBA projekto eigą.
 3. Informacinis leidinėlis skirtas informuoti specialistus ir visuomenę apie COHIBA projekto eigą.

COHIBA projekto ataskaitos dalis apie vykdytus tyrimus (vertimas lietuvių kalba)

COHIBA projekto ataskaitos dalis apie vykdytus tyrimus Lietuvoje (anglų kalba, pdf)

 

Visų šaliu, dalyvavusių projekte, bendra tyrimų ataskaita (anglų kalba)