Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2011 spalio 19-20 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

 

2011 spalio 19-20 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

2011 spalio 19-20 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos organizuojamas 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) (toliau – Direktyva) įgyvendinimo darbo grupės susitikimas.

 

Susitikimas skirtas apžvelgti valstybių narių pažangą ir pristatyti geros praktikos pavyzdžius įgyvendinant Direktyvos reikalavimus, pristatyti atnaujintus ataskaitų ruošimo įrankius, skirtus parengti preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo ataskaitas Europos komisijai ir ataskaitų teikimo procedūras. Susitikime bus pristatoma informaciją apie pažangą, ruošiant ataskaitų rengimo įrankius, skirtus sudaryti potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių, taip pat potvynių rizikos valdymo planų ataskaitas.

Papildomai bus pristatyta Europos Komisijos nuomonė ir siūlymai dėl Direktyvos ir 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 2000/60/EB (OJ L 327, 2000, p.1) sąsajų įgyvendinimo bei susijusios vystomos programos ir veiklos: Europos solidarumo fondas, ypatingų situacijų valdymo programos, FLOOD-WISE projekto pažanga ir pristatyta draudimo politikos konferencijos ataskaita.

Susitikime dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Dūdėnas, tel (8 5) 266 8075.