Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę

 

Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-08-V priemonę „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“.
Projekto tikslas - užtikrinti didesnį visuomenės informavimą apie upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas, vandens telkinių taršos mažinimo priemones bei aktyvesnį visuomenės įtraukimą į vandens telkinių būklės gerinimo procesą.
Įgyvendinant projektą bus:
1. suorganizuota ne mažiau kaip 20 informacinių-diskusinių seminarų-mokymų vandens telkinių kokybės valdymo klausimais probleminiuose vandensaugos požiūriu regionuose su visuomene ir socialiniais partneriais;
2. paskelbtas ne mažiau kaip 30 straipsnių ciklas respublikinėje ir regioninėje spaudoje apie vandens telkinių apsaugos ir tvarkymo būdus;
3. parengta ir išplatinta informacija apie vandens telkinių apsaugos ir tvarkymo būdus kitomis visuomenės informavimo priemonėmis (ne mažiau kaip 3000 vnt. informacinių lapelių);
4. pasiūlyti efektyvūs visuomenės įtraukimo į vandensaugos problemų identifikavimo procesą būdai ir ne mažiau kaip du iš jų įgyvendinti praktikoje (projekto laikotarpiu nuolat vykdyti visuomenės įtraukimo į vandensaugos problemų identifikavimo procesą ne mažiau kaip 2 skirtingais būdais).

Projekto pradžia – 2011 m. gruodžio 13 d.
Projekto trukmė – iki 2014 m. vasario 28 d.
Projekto biudžetas – 359 758 Lt