Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (darbo vieta Vilniuje)

 

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (darbo vieta Vilniuje)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aušra Vengraitė
Telefonas: 8 5 2196817
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Skelbimo nr.: 45290
Skelbimo data: 2020-09-17
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. rugsėjo 16 d.
direktoriaus įsakymu Nr. AV-200
 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo). 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. informacinių technologijų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. registrų ir informacinių sistemų valdymas, kūrimas ir priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 11. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus 14. Vykdo Upių ežerų ir tvenkinių kadastro saugos įgaliotinio funkcijas. 15. Vykdo Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos administravimo posistemio Duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas. 16. Pagal kompetenciją atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę dėl Agentūros turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 17.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.2. studijų kryptis - informatika (arba); 17.3. studijų kryptis - informatikos inžinerija (arba); 17.4. studijų kryptis - programų sistemos (arba); 17.5. studijų kryptis - informacijos sistemos (arba); arba: 17.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.7. darbo patirties sritis - informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis; 17.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai; 18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 18.1. kalba - anglų; 18.2. kalbos mokėjimo lygis - B1. 19. Atitikimas kitiems reikalavimams: 19.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis; 20.2. organizuotumas - 4 lygis; 20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis; 20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis; 20.5. komunikacija - 4 lygis. 21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 21.1. strateginis požiūris - 4 lygis; 21.2. veiklos valdymas - 4 lygis; 21.3. lyderystė - 4 lygis. 22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 22.1. informacijos valdymas - 4 lygis. 23. Profesinė kompetencija: 23.1. veiklos planavimas - 4 lygis; 23.2. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)