Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Klaipėdos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui“

 

Projektas „Klaipėdos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui“

Projekto rėmėjų logotipas

 

2007 m. gruodžio 31d. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su partneriu Jūrinių tyrimų centru sėkmingai baigė įgyvendinti 39 mėn. trukmės projektą “Klaipėdos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui”, kuris buvo vykdomas pagal 2004 m. rugsėjo 23 d. pasirašytą sutartį dėl paramos skyrimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Projekto įgyvendinimui buvo skirta 2 642 000 litų parama, iš jų 1 981 500 litų (75 % projekto vertės) iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 660 500 litų (25% projekto vertės) iš valstybės biudžeto lėšų (bendrojo finansavimo lėšos).

 

Projekto metu buvo pastatytas naujas 330 m2 ploto Jūrinių tyrimų centro laboratorijų priestatas ir įsigytos transporto priemonės bei reikalinga laboratorinė įranga, kurios dėka įdiegta 15 LST ISO EN metodų, skirtų mėginių paėmimui, oro, vandens ir dirvožemio analizėms, tuo pačiu pagerintas matavimų tikslumas bei padidintas darbo našumas. Pakelta 27 darbuotojų kvalifikacija darbui su naujai įgytomis laboratorinėmis priemonėmis. Projektas sudarė visas prielaidas JTC laboratorijai įgyti akreditaciją pagal ISO standartą 17025 – “Bendrieji reikalavimai tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai”.

 

Projektas leido pasiekti pagrindinius valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ir valstybinio monitoringo tikslus vandens, oro ir dirvožemio apsaugos srityje Klaipėdos regione. Projektas prisidėjo prie Europos Sąjungos reglamentų, direktyvų reikalavimų, konvencijų aplinkosaugos srityje bei Lietuvos Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos tikslų įgyvendinimo.


Projekto metu pagerinta laboratorinė aplinka ir instrumentinė bazė, o jos pagrindu sukurta Klaipėdos regiono aplinkos tyrimų laboratorija, kuri, akreditavus, bus pasirengusi savalaikiam ir tiksliam aplinkos kokybės vertinimui regione atliekant monitoringą bei ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų atvejais.