Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2014 m. lapkričio 4-7 d. Ryne (Lenkijos Respublika) vyks Stokholmo tarptautinio vandens instituto ir Lietuvos-Lenkijos vandens partnerystės projekto „Baltijos jūros regiono - Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Lenkijos - tarpvalstybinių vandens telkinių valdymas“ organizuojami seminarai “Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities tarpvalstybinių Nemuno ir Priegliaus upių baseinų valdymo vandens telkinių GIS žemėlapiai” ir „Pietryčių Baltijos jūros regiono (Nemuno ir Priegliaus baseinų) upių baseinų valdymo planas, priemonių programa ir investicijos”.

 

2014 m. lapkričio 4-7 d. Ryne (Lenkijos Respublika) vyks Stokholmo tarptautinio vandens instituto ir Lietuvos-Lenkijos vandens partnerystės projekto „Baltijos jūros regiono - Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Lenkijos - tarpvalstybinių vandens telkinių valdymas“ organizuojami seminarai “Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities tarpvalstybinių Nemuno ir Priegliaus upių baseinų valdymo vandens telkinių GIS žemėlapiai” ir „Pietryčių Baltijos jūros regiono (Nemuno ir Priegliaus baseinų) upių baseinų valdymo planas, priemonių programa ir investicijos”.

Seminaruose bus aptariami Nemuno ir Priegliaus tarpvalstybinių upių baseinų valdymo ir bendros GIS informacijos apie vandens telkinius, jų būklę, žmogaus poveikį surinkimo bei atvaizdavimo klausimai. Seminare dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Vandenų būklės vertinimo skyriaus vedėja Audronė Pumputytė, tel. 8 706 62 018 ir Upių baseinų valdymo skyriaus vyr. specialistas Audrius Šepikas, tel. 8 706 62 016