Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas:
Skelbimo nr.: 45163
Skelbimo data: 2020-09-01
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Klaipėda

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 29 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-132
 

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTAS
HIDROLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. stebėsena ir analizė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 4.1. valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas, tyrimai. 5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 5.1. kokybės vadybos sistemos pagal standartą lst en iso/iec 17025 palaikymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą. 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais. 8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą. 9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą. 11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 15. Atlieka darbuotojų saugos tarnybos funkcijas Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų, Biologinių tyrimų, Hidrocheminių tyrimų, Klaipėdos analitinės kontrolės skyriuose ir Jūros aplinkos vertinimo skyriuje.. 16. Ima mėginius ir/ar atlieka tyrimus valstybinio aplinkos monitoringo tikslais..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 17.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba); 17.3. studijų kryptis - gamtinė geografija (arba); 17.4. studijų kryptis - ekologija (arba); 17.5. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba); arba: 17.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis; 17.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai; 18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 18.1. kalba - anglų; 18.2. kalbos mokėjimo lygis - B1. 19. Atitikimas kitiems reikalavimams: 19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 20.1. komunikacija - 3 lygis; 20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis; 20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis; 20.4. organizuotumas - 3 lygis; 20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis. 21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 21.1. informacijos valdymas - 3 lygis. 22. Profesinė kompetencija: 22.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)