Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Naftos terminalo D-6 poveikio aplinkai vertinimas

 

Naftos terminalo D-6 poveikio aplinkai vertinimas

Naftos išsiliejimai yra viena svarbiausių problemų Baltijos jūroje. Išsilieję į jūrą dideli naftos ir jos produktų kiekiai kelia didelę grėsmę organizmams bei visai jūrų ekosistemai. Naftos terminalas D-6 „Kravcovskoje“ yra Baltijos jūros pietrytinėje dalyje apie 10 km nuo Lietuvos-Rusijos teritorinės jūros ir ekonominės zonos ribos. Šalia naftos terminalo įsikūrusi Kuršių nerija, kuri yra įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Naftos terminalas D-6 kelia potencialią grėsmę Lietuvos ir Rusijos krantams nelaimingų atsitikimų atvejais.


Projekto tikslas - atlikti naftos platformos D-6 Lietuvos ekonominėje zonoje aplinkos būklės foninį įvertinimą prieš naftos telkinio eksploataciją. Naftos išsiliejimo prognozei buvo atlikti hidrometeorologiniai, taip pat vandens ir dugno nuosėdų hidrocheminiai, hidrobiologiniai, ekotoksikologiniai tyrimai. Projekto rezultatai bus naudojami terminalo D-6 teritorijoje įvyksiančių avarijų atvejais nustatant ir įvertinant padarytą žalą Lietuvos vandenims ir pakrantėms.


Projekto metu buvo parengtos dvi ataskaitos: D-6 naftos telkinio galimo poveikio aplinkos būklei foninis įvertinimas prieš naftos telkinio eksploataciją (2002 metų ataskaita). Rusijos kompanijai “LUKOIL” ruošiantis eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje netoli Nidos, Lietuvos aplinkos ministerijos pavedimu Jūrinių tyrimų centro specialistai parengė Lietuvos teritorinės jūros ir ekonominės zonos D-6 naftos platformos rajono aplinkos būklės pirminį įvertinimą bei naftos dreifo prognozavimą (vasaros metu). Įvertinimui pasirinktas pietinis Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir ekonominės zonos rajonas, kurį labiausiai paveiktų D-6 naftos telkinio eksploatacija. Kadangi galimi ne tik didelio masto naftos ir jos produktų išsiliejimai, bet ir pastovi tarša, susijusi su D-6 naftos telkinio eksploatacija, išskirti kriterijai, kuriais remiantis bus galima spręsti apie naftos ir jos produktų daromą poveikį jūrinei aplinkai. 2003 metais pagal Lietuvos teritorinės jūros ir ekonominės zonos D-6 naftos platformos rajono aplinkos būklės įvertinimo programą buvo atlikti išsamūs hidrometeorologiniai, hidrologiniai, hidrocheminiai, hidrobiologiniai, ekotoksikologiniai tyrimai bei naftos paplitimo prognozavimas (žiemos metu). Įvykus avarijai D-6 naftos verslovėje, šio rajono aplinkos monitoringo rezultatai bus naudojami, nustatant ir įvertintinant Lietuvos jūrinei aplinkai ir paplūdimiams padarytą žalą.
Projekto trukmė –2002-04/2004-04