Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas Seadatanet

 

Projektas Seadatanet

 

Europos Vandenynų ir Jūrų duomenų valdymo tinklas - SeaDataNet
(Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management)


Projekto trukmė – nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.
Projektas finansuojamas pagal Šeštąją bendrąją programą (6BP).
Prognozuotas bendras projekto biudžetas  – 8,7 mln. eurų.

Trumpas projekto aprašymas
SeaDataNet projektas tęsia 2006 metais pasibaigusį projektą Sea–Seach (2002–2006), tik jame dalyvauja daugiau šalių (35 šalys, 47 partneriai) nei prieš tai buvusiame projekte (30 šalių).


Projekto tikslas – tarpusavyje sujungti okeanografinių duomenų centrus, sukuriant bendrus standartus ir žodynus suteikti integruotą prisijungimą prie duomenų katalogų, sukurtų sujungus in-situ bei nuotolinių stebėjimų meta – duomenis. SeaDataNet projektas koordinuojamas IRFEMER (Prancūzija), techninis koordinatorius - MARIS (Olandija). Tinklą koordinuoja HCMR (Graikija) ir Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras (JRC).


Metaduomenys kaupiami atskiruose kataloguose, kuriuos atnaujina nacionaliniai okeanografinių duomenų centrai (NODC). Projekto Sea-Search metu metaduomenims kaupti buvo sukurti katalogai:
- Vandenynų stebėjimo sistemos katalogas (European Directory of the Ocean–observing System – EDIOS)
- Europos jūrų aplinkos tyrimų projektų katalogas (European Directory of Marine Environmental Research Projects – EDMERP)
- Europos jūrų aplinkos duomenų katalogas (European Directory of Marine Environmental Data – EDMED)
- Tyrimų reisų ataskaitų duomenų bazė (European database on Cruise Summary Reports – CSR)
- Europos jūrų tyrimų organizacijų katalogas (European Directory of Marine Organisations – EDMO)

Kataloguose pateikta informacija suteikia vartotojui bendrą vaizdą apie jūrą tiriančias šalies institucijas, jų dalyvavimą projektuose, valdomus duomenų rinkinius, pagal įvairias programas vykdomus tyrimus.
Daugiau informacijos:
http://www.seadatanet.org/Metadata

Duomenys. Vėlesniame projekto įgyvendinimo etape buvo sukurtas atskiras katalogas - Bendrasis duomenų indeksas (Common Data Index – CDI), skirtas konkrečiai prisijungimui prie įvairių institutų valdomų duomenų bazių. Vartotojas, radęs norimų duomenų, registruojasi ir jam priskiriama rolė (valstybinė, mokslinius tyrimus vykdanti institucija ir kt.).  Tik tuomet vartotojas gali parsisiųsti norimų duomenų (juos prieš tai pažymėjęs), jei institucija, nurodžiusi jog juos turi yra pažymėjusi, kad jie yra laisvai (arba sutinkant su Seadatanet sąlygomis) prieinami.

Prie duomenų katalogo vartotojai gali prisijungti adresu:
http://www.seadatanet.org/Data-Access

Žemėlapiai. Projekto Seadatanet darbinės grupės taip pat parengė  Baltijos jūros, Viduržemio jūros, Juodosios jūros, Arkties ir Šiaurės Atlanto regionų žemėlapius. Žemėlapiai leidžia įvertinti tiek vertikalų, tiek horizontalų parametrų verčių pasiskirstymą. Taip pat jie gali būti eksportojami įvairiais formatais.Daugiau informacijos: http://www.seadatanet.org/Products

Programos duomenų valdymui. Projekto eigoje išplėtotos duomenų valdymo (analizės, vizualizavimo) programos, kurios vartotojams prieinamos nemokamai (ne komerciniams tikslams).
Daugiau informacijos: http://www.seadatanet.org/Standards-Software/Software

Projekto partneris Lietuvoje – Aplinkos apsaugos agentūra (Jūrinių tyrimų departamentas).
Kontaktai:  Nijolė Remeikaitė-Nikienė (Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyr. specialistė), Dr. Algirdas Stankevičius (AAA Jūrinių tyrimų departamento direktorius).

+ 370 46 41 04 50             

+ 370 46 41 04 60
a.stankevicius@aaa.am.lt

+370 6 41 04 56
+370 6 41 04 60
n.remeikaite@aaa.am.lt