Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos, Aplinkos apsaugos agentūros radiologijos ir Vilniaus RAAD laboratorijų rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos, Aplinkos apsaugos agentūros radiologijos ir Vilniaus RAAD laboratorijų rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas

Projekto rėmėjų logotipas

 

Projekto finansavimas: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

Projekto pradžia - 2008 m. kovo 1 d.

Projekto pabaiga - 2014  m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas - 2 757 786,30 eurai (9 522 084,53 Lt)


Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba)

Projekto partneriai: Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (Vilniaus RAAD)

Projekto tikslas: Modernizuoti aplinkos apsaugos sistemos laboratorijas pagal akredituotoms laboratorijoms keliamus reikalavimus.

 

 Trumpas projekto aprašymas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, aplinkos monitoringas, aplinkos teršimo kontrolė ir aplinkos kokybės vertinimas yra sritys, kuriose turi būti įdiegta Europos Sąjungos patirtis. Šiuo metu pajėgumai minėtais aspektais Vilniaus regione dar yra nepakankami. Kadangi didelis vaidmuo tenka regioninėms aplinkosaugos institucijoms, būtina siekti, kad regioninės laboratorijos atitiktų Europos Sąjungos standartus, sugebėtų pateikti operatyvią, tikslią ir patikimą informaciją apie aplinkos būklę ir poveikį jai ypatingų ekologinių situacijų atvejais.

Šis projektas yra vienas iš etapų modernizuojant regionų laboratorijas ir pasiruošiant akreditacijai pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“. Tai užtikrins aplinkos tyrimų duomenų kokybę, patikimumą ir palyginamumą Europos mastu.

Projektas bus vykdomas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, Tarnybos laboratorijose. Projekto metu bus rekonstruotos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros Radiologijos, Tarnybos laboratorijos, bus įsigyjama įranga mėginių paėmimui, saugojimui, paruošimui ir prietaisai analizei atlikti Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus RAAD laboratorijose ir kalibravimo įranga patikrai atlikti Tarnybos Metrologijos laboratorijoje. Dauguma RAAD laboratorijų kol kas neturi visų reikalingų priemonių kokybiškam mėginių paėmimui ir analizei, nėra įdiegusios atitinkamų standartų šių parametrų nustatymui.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projekto Nr. BPD 2004-ERDF-1.3.0-04-05/0005 įgyvendinimo metu 2007 metais parengtas Vilniaus RAAD, AAA Radiologijos ir Tarnybos Metrologijos laboratorijų rekonstrukcijos techninis projektas. Rekonstruojamos laboratorijos yra Tarnybos administraciniame pastate, adresu: Rudnios g. 6, Vilnius.

 

Projekto rezultatai leis Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus RAAD ir Tarnybos laboratorijoms pateikti patikimus ir tarptautiniu mastu palyginamus aplinkos kokybės matavimų rezultatus visuomenei bei valstybės institucijoms, kurios vykdo aplinkos kokybės valdymą.

Nuorodos

www.esparama.lt

www.finmin.lt

www.apva.lt