Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

 

Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ Vp2-3.1-2IVPK-03-V priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“.

 

Pagrindiniai projekto tikslai:

 

1. Sukurti elektronines paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims duomenims apie aplinką pateikti, gauti, tvarkyti ir analizuoti bei teikti informaciją visuomenei apie aplinkos būklę per Aplinkos informacijos portalą;

 

2. Palengvinti Aplinkos ministerijos, jai pavaldžių institucijų ir Aplinkos apsaugos agentūros darbą kaupiant, sisteminant, naudojant ir teikiant aplinkos duomenis;

 

3. Užtikrinti informacijos apie aplinką prieinamumą visuomenei bei Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinėms institucijoms;

 

 Projekto pradžia - 2009 m. birželio 1 d.

Projekto pabaiga - 2012 m. gegužės 31 d.

Projekto biudžetas – 6 195 578,55 Lt

 

Daugiau informacijos apie projekto būseną rasite AAA puslapyje, adresu http://gamta.lt/info/aiviks