Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Svarbi informacija ūkio subjektams ir fiziniams asmenims: nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

 

Svarbi informacija ūkio subjektams ir fiziniams asmenims: nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

 

Siekiant optimizuoti valstybės institucijų funkcijas ir atskirti aplinkosauginių leidimų išdavimą nuo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuo š. m. liepos 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau - RAAD) vykdytos leidimų išdavimo ir kitos aplinkosauginio reguliavimo funkcijos perduodamos Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

 

Nuo š.m. liepos 1 d. daugelį iš RAAD perimamų funkcijų vykdys naujai įsteigto Taršos prevencijos ir leidimų departamento teritoriniai skyriai: Alytaus skyrius, Kauno skyrius, Klaipėdos skyrius, Marijampolės skyrius, Panevėžio skyrius, Šiaulių skyrius, Utenos skyrius ir Vilniaus skyrius. Teritoriniai skyriai įsikūrę atitinkamų RAAD patalpose.

Asmenys visus dokumentus, susijusius su žemiau nurodytų funkcijų vykdymu, kuriuos iki š.m. birželio 30 d. teikdavo atitinkamam RAAD, nuo š.m. liepos 1 d. turi teikti AAA.

 

Nuo liepos 1 d. AAA iš RAAD perima šių funkcijų vykdymą:

 

1.    poveikio aplinkai vertinimo programų nagrinėjimas ir tvirtinimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų     nagrinėjimas ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas,

2.    atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, priėmimas dėl visų planuojamos ūkinės veiklos  rūšių;

3.    taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas pakeitimas ir galiojimo panaikinimas;

4.    taršos leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas;

5.    leidimų  išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planų tvirtinimas;

6.    tam tikrų veiklos rūšių įrenginių, naudojančių tirpiklius, registravimas, veiklos vykdytojų ataskaitų apie tirpiklius naudojančius įrenginių priėmimas

7.  savivaldybių rengiamų aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planų derinimas;

8.  savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų derinimas

9.  Ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų ir ataskaitų priėmimas

10.  vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų priėmimas;

11.  teršalų išmetimo į aplinkos orą ataskaitų (ataskaitos forma Nr.  2-Atmosfera) priėmimas;

12.  sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitų priėmimas;

13.  leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimas;

14.  nuotekų dumblo ir biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui planų derinimas;

15.  transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas vykdančių asmenų registravimas;

16.  gamintojų ir importuotojų (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, pakuočių)  registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade;

17.  leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, naudoti žvejybos plotą valstybiniame vandens telkinyje išdavimas; Leidimų prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais išdavimas; Leidimų prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išdavimas; Leidimų naudoti laukinius gyvūnus išdavimas; Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas.

18.  kitas funkcijas, numatytas Taršos prevencijos ir leidimų departamento teritorinių skyrių nuostatuose, su kuriais galite susipažinti čia.

 

Asmenys visus dokumentus, susijusius su aukščiau nurodytų funkcijų vykdymu, kuriuos iki š.m. birželio 30 d. teikdavo atitinkamam RAAD, nuo liepos 1 d. turi teikti AAA šiais būdais:

 

elektroniniu paštu – aaa@aaa.am.lt;

faksu (8) 706 62 000;

Paštu ar įteikiant tiesiogiai teritoriniams AAA padaliniams šiais adresais:

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Alytaus skyriui

Kauno g. 69

62107 Alytus

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Kauno skyriui

Rotušės a. 12,

44279 Kaunas

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Klaipėdos skyriui

Birutės g.16,

92003 Klaipėda

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Marijampolės skyriui

S.Dariaus ir S.Girėno g.4,

68176 Marijampolė

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Panevėžio skyriui

Žvaigždžių g. 21,

37109 Panevėžys

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Šiaulių skyriui

M.K.Čiurlionio g.3,

76303 Šiauliai

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Utenos skyriui

Metalo g.11,

28217 Utena

 

Aplinkos apsaugos agentūros

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Vilniaus skyriui

A.Juozapavičiaus g.9,

LT-09311 Vilnius

 

Visus administracinius sprendimus, kurių pagal asmenų gautus prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus iki š.m. liepos 1 d. nepriėmė RAAD, priims AAA. Visi asmenų RAAD pateikti prašymai, paraiškos ir kiti dokumentai bus persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti AAA.
Kilus neaiškumams ar klausimams dėl atitinkamų leidimų, dokumentų, informacijos gavimo ir (ar) pateikimo prašome kreiptis tel. (8) 706 62 008 ar el. paštu aaa@aaa.am.lt.