Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 9555
Skelbimo data: 2021-02-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Alytus
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
PIETŲ LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė;

4.2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. kokybės vadyba.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. cheminių tyrimų atlikimas;

6.2. aplinkos apsaugos srities laboratorijų veiklos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

9. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

10. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Ima mėginius ir atlieka tyrimus pagal valstybinius aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais, aplinkos elementų mėginius Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių ar situacijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

20.3. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

20.4. studijų kryptis - ekologija (arba);

20.5. studijų kryptis - chemija (arba); arba:

20.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

20.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 3 lygis;

22.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

23. Profesinė kompetencija: 23.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-02-18