Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-5) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-5) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie gautą Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-5) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2011-05-17 Radiologijos skyrius, B. Vilimaitė Šilobritienė tel.: 275 0474, Atmosferos taršos kontrolės skyrius, Aida Bogušytė tel. 275 6338.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE, Visaginas LT- 31500, tel. (8 386) 28 241, faks. (8 386) 24 387.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo direkcija. Ignalinos AE, Visaginas LT-31500, tel. (8 386) 29 871, faks. (8 386) 24 387.
UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 261 96 51, faksas (8 5) 261 75 07.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-5).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE, Visaginas LT- 31500.

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800, el.p.aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2010 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 10-(1.20-11)-972 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad radiacinės saugos ir visuomenės sveikatos saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 2011 m. vasario 1 d. raštu Nr. (13.5-43)22.1-93 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad branduolinės saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 2U-397 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad paveldosauginiu požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (5.1)-s-1414 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.

5. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. (4-27)-1-4011 informavo, kad PAV ataskaita (projektui B9-5) bus svarstoma tarybos posėdyje, vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis. Visagino savivaldybės administracijos pavaduotoja 2010 d. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. (4.17)-1-4678 informavo apie PAV ataskaitos svarstymo laiką.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ (2010 06 28), Ignalinos rajono laikraštyje “Nauja vaga” (2010 06 30), Zarasų rajono laikraštyje „Zarasų kraštas“ (2010 06 29), Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“ (2010 07 01). Skelbimas buvo pakabintas Visagino miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2010-07-01). Skelbimai buvo paskelbti Visagino miesto savivaldybės (http://www.visaginas.lt) ir Ignalinos AE (http://www.iae.lt) tinklalapiuose. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti Visagino miesto savivaldybėje ir Ignalinos AE informacijos centre. Elektroninę PAV ataskaitos versiją buvo galima peržiūrėti ir laisvai atsisiųsti iš Ignalinos AE tinklalapio (http://www.iae.lt). Visuomene viešas supažindinimas su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2010 m. liepos 19 d., Visagino miesto savivaldybės mažojoje salėje, Parko g. 14, Visaginas. Viešajame supažindinime nebuvo sulaukta nei vieno visuomenės atstovo.

Prašymų teikimo terminas - iki 2011 m. birželio 1 d. Visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.