Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

UAB „Vijo", Pajiesio k., Garliavos sen., Kauno r. savivaldybė. 7, LT-53294 Kauno r., tel. 8-607-64699, el. p. uabvijo@gmail.com

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedra MTD vadovas Alvydas Žibas, Studentų g. 11, Akademijos mstl. LT-53361 Kauno r., tel. 8-37-752216, faks. 8-37 397500, el. p. alvydas.zibas@asu.lt

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Hidroelektrinės įrengimas, elektros energijos gamyba panaudojant sukauptą vandens energiją (galingumas - daugiau kaip 0,1 MW).

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

Tauragės apskritis, Jurbarko rajonas, Girdžių seniūnija, Girdžių kaimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta ant Mituvos upės įrengtas Girdžių tvenkinys.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

Tauragės visuomenės sveikatos centras, Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys, Jurbarko rajono savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB „Vijo", Pajiesio k., Garliavos sen., Kauno r. savivaldybė. 7, LT-53294 Kauno r., tel. 8-607-64699, el. p. uabvijo@gmail.com. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.

 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui - Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedra MTD vadovas Alvydas Žibas, Studentų g. 11, Akademijos mstl. LT-53361 Kauno r., tel. 8-37-752216, faks. 8-37-397500, el. p. alvydas.zibas@asu.lt, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.