Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2011 kovo 30 d. – balandžio 1 d. Budapešte (Vengrija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

 

2011 kovo 30 d. – balandžio 1 d. Budapešte (Vengrija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

2011 kovo 30 d. – balandžio 1 d. Budapešte (Vengrija) vyks Europos Komisijos organizuojamas 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) (toliau – Direktyva) įgyvendinimo darbo grupės  darbinis susitikimas.

 

Susitikime planuojama apžvelgti valstybių narių pažangą, taikant pereinamojo laikotarpio priemones, numatytas Direktyvos 13 straipsnyje, pristatyti geros praktikos pavyzdžius įgyvendinant Direktyvos reikalavimus, pristatyti atnaujintus ataskaitų ruošimo įrankius, skirtus parengti preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo ataskaitas Europos komisijai, pateikti informaciją apie ruošiamus ataskaitų rengimo įrankius, skirtus ruošti potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių ataskaitas Europos komisijai.

 

Papildomai bus pristatyta Europos Komisijos nuomonė ir siūlymai dėl Direktyvos ir 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 2000/60/EB (OJ L 327, 2000, p.1) sąsajų įgyvendinimo.

 

Susitikime dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Dūdėnas, tel (8 5) 266 8075.