Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > "GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.“

 

"GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.“

 

Aplinkos apsaugos agentūra yra atsakinga už "CORINE žemės dangos 2012" projekto igyvvendinimą. Agentūra projektą vykdo kaip COPERNICUS (GMES Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU component) projekto partnerė.

CORINE žemės dangos duomenų atnaujinimo darbai yra vykdomi nuo 1995 metų. Žemės danga yra suprantama kaip struktūrinių fizionominių kraštovaizdžio elementų visuma, turinti skirtingą tekstūrą, spalvą, formą ir pan. Aplinkos apsaugos  agentūra dalyvavo vykdant Corine žemės dangos CLC2000, CLC2006 ir CLC2012 (šiuo metu vykdomas) duomenų atnaujinimo projektuose.

Projekto metu yra naudojamos įvairaus spektro kosminės nuotraukos. Žemės dangos duomenys yra suskirstyti į 3 skirtingus lygius, kurie bendrai sudaro 31 skirtingą duomenų grupę. Duomenų tikslumas yra M 1 : 100 000. Mažiausias išskiriamas objekto dydis yra 25 ha, objektų pokyčiai yra fiksuojami 5 ha tikslumu.

 

 

CORINE žemės dangos duomenis galime panaudoti:

- Gamtinio kraštovaizdžio pokyčių analizės darbams,
- Skirtingo kraštovaizdžio klasių fragmentų ekotoniškumo analizės darbams,
- Skirtingo kraštovaizdžio klasių natūralumo indekso nustatymui,

- Kraštovaizdžio klasių poliarizacijos laipsnio nustatymo darbams ir t.t. .

 

Projektą finansuoja: Europos aplinkos apsaugos agentūra.

Projekto tikslas: atnaujinti CORINE 2012 metų žemės dangos duomenis, sukurti žemės dangos 412 (pelkės ir durpynai) klasės   poklasį ir atlikti 5 aukštos rezoliucijos kosminių vaizdų patikra ir jų tobulinimą.

Projekto darbų vykdytojai : VĮ "Gis-Centras" ir UAB "Aerogeodezijos institutas" konsorciumas.

Projekto pradžia: 2012 m. spalio 20 d.

Projekto pabaiga: 2014 m.  spalio 12 d.

Projekto biudžetas: 214.222 Lt.