Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. spalio 2 - 3 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks kompetentingųjų institucijų įgyvendinančių reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (POPs) susitikimas bei parengiamasis reglamento (EB) Nr. 850/2004 (POPs) peržiūrą vykdysiančio komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013 m. spalio 2 - 3 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks kompetentingųjų institucijų įgyvendinančių reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (POPs) susitikimas bei parengiamasis reglamento (EB) Nr. 850/2004 (POPs) peržiūrą vykdysiančio komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

013 m. spalio 2 - 3 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks kompetentingųjų institucijų įgyvendinančių reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (POPs) susitikimas bei parengiamasis reglamento (EB) Nr. 850/2004 (POPs) peržiūrą vykdysiančio komiteto susitikimas.

 

Susitikime bus aptariami klausimai susiję su cheminėmismedžiagomis, kurios potencialiai gali būti arba jau yra įtrauktos įStokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų.