Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

Siekdama kuo geriau skleisti informaciją apie mus supančią aplinką bei joje vykstančius procesus Aplinkos apsaugos agentūra sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą „Leidinio apie Lietuvos gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą paruošimas“ Knygos višelis

Siekdama kuo geriau skleisti informaciją apie mus supančią aplinką bei joje vykstančius procesus Aplinkos apsaugos agentūra sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą „Leidinio apie Lietuvos gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą paruošimas“.

Leidinio „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ tikslas – aprūpinti patikima informacija apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus aplinkos būklės pokyčius valstybės institucijas, tarptautines aplinkosaugines organizacijas ir visuomenę. Šiame leidinyje aprašoma šalies aplinkos būklė, nagrinėjamos jos raidos nuo sovietmečio iki pastarųjų metų tendencijos. Kartu yra nurodomos priežastys, lėmusios ar lemiančios aplinkos kaitą, analizuojamos aplinkosaugos priemonės bei jų efektyvumas siekiant mažinti neigiamos žmogaus ūkinės veiklos padarinius ir išsaugant švarią bei sveiką aplinką ateities kartoms. Pateikiami galimos raidos scenarijai artimiausioje ateityje. Šiame leidinyje mokslininkų surinkta išsami medžiaga, aprėpia pagrindinius aplinkos sektorius: orą, vandenį, dirvožemį, kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos išteklių racionalų panaudojimą, atliekas bei jų tvarkymą, aplinkos raidos tendencijas.

Leidiniu siekiama supažindinti su dabarties aktualiausiomis aplinkosauginėmis problemomis Lietuvoje, kurioms spręsti reikia bendrų visuomenės, vykdomosios valdžios bei politinių institucijų pastangų, todėl tikimės, kad leidinys bus įdomus ir naudingas ne tik žmonėms, tiesiogiai susiduriantiems su aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių reguliavimo problemomis, bet ir plačiajai visuomenei, akademinei bendruomenei, studentams ir moksleiviams, besidomintiems įvairiais aplinkosaugos ir gamtonaudos klausimais.

Leidinį rasite paspaudę šią nuorodą: Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida”.