Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Rengiamas priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminas

 

Rengiamas priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminas

2013 m. birželio 6 d. 10.00 val. Aplinkos apsaugos agentūra (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) rengia priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminą.

Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, jų veiklos vertinimo, organizavimo, funkcijų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 (Žin., 2003, 2003, Nr. 61-2818; 2009, Nr. 91-3944; 2010, Nr. 6-247; 2013, Nr. 30-1486).
Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo  už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už  baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą programą.
Norint tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, būtina užpildyti nustatytos formos motyvuotą prašymą, asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją, dvi nuotraukas (3X4 formato), pažymas apie baustumą, teistumą. Šiame prašyme pateikiama aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno rekomendacija dėl įgalinimų suteikimo.
Kandidatų į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius prašymus nagrinėja priėmimo komisija, jos posėdis protokoluojamas.
Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami einamiesiems metams (galioja iki gruodžio 31 d.) Aplinkos apsaugos agentūros arba arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo įsakymu.
Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai atsiskaito už aplinkosauginę veiklą jiems įgalinimus suteikusiai institucijai ir ataskaitas pateikia iki gruodžio 15 d.


Pasiteirauti tel. 870 663 250, 870 663 259