Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aplinkos apsaugos agentūra pristato leidinį „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai”

 

Aplinkos apsaugos agentūra pristato leidinį „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai”

„Aplinkos būklė. Tik faktai“ – tai kasmet atnaujinamos informacijos leidinys, kuriame rodiklių pagalba pateikiama koncentruota ir aktualiausia faktinė informacija apie aplinkos būklę, nurodomos pagrindinės jos raidos problemos ir tendencijos, bei suteikiama oficiali statistinė informacija.

 

Metinės ataskaitos apie Lietuvos gamtinę aplinką rengiamos ir informacija pateikiama pagal „būklės-apkrovos-veikiančių jėgų-atsako“ modelį, kuris vaizdžiai perteikia atskirų procesų, vykstančių gamtinėje aplinkoje tarpusavio ryšį ir priklausomybę nuo antropogeninės veiklos.


„Aplinkos būklė 2008. Tik faktai” pateikia 2008 m. aplinkos būklę ir jos pastarųjų metų pokyčius. Leidinį sudaro 6 skyriai apžvelgiantys klimato elementų, oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei kompleksinį poveikį aplinkai ne tik visos Lietuvos mastu, bet ir atskirais regionais, kurie išskirti remiantis Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų užimamomis teritorijomis.

Leidinį galite rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje adresu http://www.am.lt/LSP/list_metines_apzvalgos.php3