Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > „Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projektas

 

„Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projektas

 

1996-1998 m., vykdant L/CLC95 (CORINE Land Cover‘1995) projektą, 1995 m. kosminio vaizdo pagrindu buvo sukurta Lietuvos žemės dangos GIS duomenų bazė (toliau – GDB). Pagrindiniai L/CLC95 projekto ypatumai:

  • skaitmeninio žemėlapio mastelis – 1:100.000
  • kosminio vaizdo nuotraukų rezoliucija – 100 m
  • į GDB95 įtraukti tik plotiniai elementai (toliau – poligonai), kurių plotas ne mažesnis kaip 20 ha
  • žemės danga suklasifikuota pagal hierarchinį CORINE klasifikatorių: 44 klasės trečiame lygmenyje, 15 – antrame ir 5 – trečiame.


2003 m. pradedamo vykdyti „Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projekto pagrindinis tikslas – 2000 m. kosminio vaizdo (toliau – IMAGE2000) pagrindu atnaujinti GDB95 duomenis ir įvertinti pokyčius, įvykusius žemės dangoje per 1995-2000 m. laikotarpį.

“Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projektas yra sudedamoji europinio CLC2000 projekto dalis, todėl jame sukurti produktai visų pirma turės tenkinti projekto iniciatorės - EAA keliamus reikalavimus. Kadangi Lietuva padengs 50% projekto išlaidų, mūsų šalies interesai taip pat negali būti pažeisti. EAA reikalavimas – skaidyti žemės dangą į ne mažesnius kaip 25 ha plotus ir vertinti tik ne mažesnius kaip 5 ha pokyčius, neatitinka Lietuvos poreikių. Kadangi Lietuvos teritorija yra nedidelė, o jos žemės danga labai fragmentuota, mūsų šaliai labiau priimtina skaidyti žemės dangą į ne mažesnius kaip 20 ha plotus ir vertinti ne mažesnius kaip 3 ha pokyčius. Toks reikalavimas pagrįstas dar ir todėl, kad ankstesnė GDB95 sudaryta, laikantis 20 ha apribojimo mažiausio inventorizuojamo vieneto plotui. Kad būtų patenkinti abiejų projektą finansuojančių pusių interesai, „Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projekto vykdymo metu turės būti sukurti produktai, kurie atitiktų tiek EAA, tiek Lietuvos keliamus reikalavimus.

 

 

Pagrindiniai „Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ ypatumai yra šie:

  • skaitmeninio žemėlapio mastelis – 1:100.000;
  • kosminio vaizdo nuotraukų rezoliucija – 25 m;
  • GDB2000 elementai – tik plotiniai; elementų plotas:

           a) GDB2000/20 atveju – ne mažesnis kaip 20 ha,
           b) GDB2000/25 atveju – ne mažesnis kaip25 ha;

  • pokytis žemės dangoje vertinamas tik tada, jei poligono riba pasislinko ne mažiau kaip 100 m, o jo plotas pakito:

           a) GDB2000/20 atveju – ne mažiau kaip 3 ha,
           b) GDB2000/25 atveju – ne mažiau kaip 5 ha;

  • žemės danga klasifikuojama pagal hierarchinį CORINE klasifikatorių: 44 klasės trečiame lygmenyje, 15 – antrame ir 5 – trečiame. L/CLC95 projekto vykdymo metu Lietuvoje trečiame lygmenyje identifikuota 30 klasių, antrame – 14 ir trečiame – 5.


Projekto pradžia – 2003 sausio 31 d., projekto pabaiga – 2004 kovo 31 d., projekto vykdytojas – Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.

 

 

Priedai: