Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo penkioliktasis susitikimas

 

2013 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo penkioliktasis susitikimas

Bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir kitų pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP-GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą. 

 

Darbiniame susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Pipiraitė-Vališkienė ir Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistas Ž. Užomeckas.