Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2008 metų planai

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2008 metų planai

 

 

     Pagal Aplinkos ministro 2008-01-29 Įsakymą Nr. D1-66:

 

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2008 metų planas;

     1.2. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2008 metų planas;

     1.3. Radiologinio oro monitoringo 2008 metų planas;

     1.4. Baltijos jūros monitoringo 2008 metų planas,

          1.4.1. Baltijos jūros monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 1,

          1.4.2. Baltijos jūros monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 2,

          1.4.3. Baltijos jūros monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 3

     1.5. Tarpinių vandenų monitoringo 2008 metų planas;

          1.5.1. Tarpinių vandenų monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 1,

          1.5.2. Tarpinių vandenų monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 2,

          1.5.3. Tarpinių vandenų monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 3


     1.6. Ežerų monitoringo 2008 metų planas;

          1.6.1. Ežerų monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 1,

          1.6.2. Ežerų monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 2


     1.7. Upių monitoringo 2008 metų planas;

          1.7.1. Upių monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 1,

          1.7.2. Upių monitoringo 2008 metų plano priedas Nr. 2


     1.8. Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2008 metų planas;

     1.9. Retųjų gyvūnų (išskyrus paukščių) rūšių monitoringo 2008 metų planas;

     1.10. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2008 metų planas;

     1.11. Žuvų monitoringo 2008 metų planas;

     1.12. Probleminių invazinių rūšių monitoringo 2008 metų planas;

     1.13. Agroekosistemų monitoringo 2008 metų planas;

     1.14. Krantų dinamikos monitoringo 2008 metų planas;

     1.15. Valstybinių parkų ir rezervatų monitoringo 2008 metų planas.