Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema > EK dokumentai

 

EK dokumentai

Europos Komisijos EMAS reglamentas ir susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (EB) Nr. 761/2001

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (EB) Nr. 761/2001 taikymo (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/ Nutarimas /28/2002 01 10/ Įsigalioja nuo 2002 01 17/Valstybės Žinios'2002 Nr.4-112)

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 761/2001 „Dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS)“ įgyvendinimo programos (Aplinkos ministerija / Įsakymas (su programa) /113/2002 03 15/Įsigalioja nuo 2002 03 30/Valstybės Žinios'2002 Nr.32-1220)