Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel.: (8-459) 35500, faks.: (8-459) 35510.


Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos” , Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, tel.: (8 5) 2685302, faks.: (8 5) 2685301.


Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: „Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymas, rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms“.


Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kupiškio miestas.


PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV programą:


1. Kupiškio rajono savivaldybės administracija;
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys;
3. Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kupiškio skyrius;
4. Panevėžio APGV Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
5. Aplinkos apsaugos agentūra (tvirtina PAV programą).


Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su PAV programa: VšĮ „Grunto valymo technologijos”, Antakalnio g. 42, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. motyvuotas pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų.


Informacija apie motyvuotų pasiūlymų teikimą: PAV užsakovui Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115. Juozas Albertas Uldukis, Tel. (8-459) 35 611 Fax.: 8-459 35 510. PAV dokumentų rengėjui Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos”, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Tomas Žigaras, tel.: (8 5) 2685302, faks.: (8 5) 2685301.


Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai).