Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pirmaujantys Europos miestai - kovoje su globaliniu klimato atšilimu

 

Pirmaujantys Europos miestai - kovoje su globaliniu klimato atšilimu

Barselona tampa pirmaujančia saulės energijos gavyboje, Malmė (Švedija) plečia ekologinių gyvenamųjų rajonų tinklą, o Londonas siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Taigi, Europos miestai jungiasi kovodami su globaline klimato kaita.

 

Miesto gatvė

Keletas pirmaujančių miestų jau dabar pasiruošę būti permainų iniciatoriais ir pateikti geriausius praktinius pavyzdžius.

 

Ispanijoje didėja energijos gavyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (ypač saulės energijos), todėl mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, kurie didėja gaunant energiją iš neatsinaujinančių energijos išteklių.

 

Vakarinio uosto rajonas – naujoji miesto ekologinė zona Malmėje. Šio rajono gyvenamieji namai energiją naudoja tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių: saulės, vėjo ir vandens. Svarbu ir tai, kad šiame rajone energijos vartojimas yra taupomas.


Londone anglies dvideginio išmetimų kiekis sudaro 8 proc. visų Jungtinės Karalystės išmetimų, kuri savo ruožtu pasaulyje yra aštunta pagal CO2 išmetimų skaičių. Londono tikslas – 2025 m. lyginant su 1990 m. sumažinti CO2 išmetimus 60 proc.


Žinoma, pavieniui miestai nepajėgs išspręsti klimato kaitos problemų. Tačiau dirbdami kartu miestai vysto ir naudingą bendradarbiavimo praktiką. Todėl Europos Komisija įgyvendindama Merų paktą siekia įtraukti miestus ir gyventojus aktyviai bendradarbiauti kovojant su globaliniu klimato atšilimu. Regionai bei vietos valdžia (savivaldybės) sieks užtikrinti, kad iki 2020 m. CO2 išmetimų kiekis jų teritoriniame vienete sumažėtų daugiau nei 20 proc. Kad tai pasiektų, savivaldybės privalės vystyti ir įgyvendinti Tvarios energetikos veiksmų planą.

Daugiau skaityti adresu http://www.eea.europa.eu/articles/urban-frontrunners-2013-cities-and-the-fight-against-global-warming