Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > EB svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių) monitoringas

 

EB svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių) monitoringas

 

Siekiant gauti naują informaciją apie EB svarbių gyvūnų rūšių – lūšies, kūdrinio pelėausio, europinio plačiausio, skiauterėtojo tritono, raudonpilvės kūmutės – būklės ir buveinių savybių pokyčius antropogeninių veiksnių poveikyje 2007 m. buvo vykdomas šių gyvūnų rūšių monitoringas. Rūšių įvairovės, gausumo, jų buveinių specifinių savybių, buveinių būklę sąlygojančių veiksnių pokyčių analizės duomenys leis parinkti atitinkamas aplinkosaugos priemones, užtikrinančias tinkamą rūšių apsaugos būklę.

 

Priedai: