Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2011 m. spalio 4-7 dienomis Vilniuje, Aplinkos ministerijoje vyks Helsinkio komisijos (HELCOM) projektų CORESET/TARGREV koordinatorių ketvirtasis ir Monitoringo ir vertinimo darbo grupės (HELCOM MONAS) 15-tasis susitikimas

 

2011 m. spalio 4-7 dienomis Vilniuje, Aplinkos ministerijoje vyks Helsinkio komisijos (HELCOM) projektų CORESET/TARGREV koordinatorių ketvirtasis ir Monitoringo ir vertinimo darbo grupės (HELCOM MONAS) 15-tasis susitikimas

Lietuva, būdama Helsinkio konvencijos šalimi nare, kasmet yra atstovaujama Helsinkio komisijos (HELCOM) darbo grupėse, kuriose yra aptariami Konvencijos ir susijusių rekomendacijų, projektų, planų įgyvendinimo klausimai, siekiant užtikrinti regioninį bendradarbiavimą ir gerinti Baltijos jūros aplinkos būklę. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet atstovauja Lietuvai HELCOM MONAS darbo grupėje.

 

Darbo grupėje sprendžiami klausimai, susiję su Baltijos jūros aplinkos būkle ir jos gerinimu, Baltijos šalių vykdoma stebėsenos (monitoringo) programa, 2007 metais visų Baltijos šalių pasirašyto Baltijos jūros veiksmų plano įgyvendinimu bei ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB) įgyvendinimu ir kiti klausimai. Dalyvavimas šioje grupėje yra labai svarbus, ypač artimiausiais metais, įgyvendinant Baltijos jūros veiksmų planą ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kuriose reikalaujama šalių užtikrinti regioninį bendradarbiavimą gerinant aplinkos būklę, t.y. nustatant tarp šalių suderintus aplinkos būklės vertinimo rodiklius, aplinkosauginius tikslus, peržiūrint Baltijos jūros stebėsenos (monitoringo) programą, vertinant taršos apkrovas ir kt. Tokio pobūdžio susitikimuose dalyvauja visų Baltijos valstybių atstovai, moksliniai ekspertai, HELCOM projektų, kuriuose dalyvauja ir Aplinkos apsaugos agentūra, ir kitų projektų koordinatoriai, kitų tarptautinių organizacijų bei Europos komisijos atstovai (iki 40 susitikimo dalyvių).


Daugiau informacijos: Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vedėja, 8 (46) 41 04 56