Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2014 m. spalio 2930 d. Briuselyje (Belgija) vyks 29-as CITES EG posėdis

 

2014 m. spalio 2930 d. Briuselyje (Belgija) vyks 29-as CITES EG posėdis

Š.m. spalio 29-30 dienomis Briuselyje (Belgijos karalystė) vyks 29-as CITES EG (CITES įgyvendinimo grupės), įsteigtos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 14 straipsnį, posėdis. CITES EG posėdžių sprendimai svarbūs Aplinkos apsaugos agentūrai išduodant Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 numatytus importo/eksporto leidimus ir sertifikatus bei užtikrinti tolygią ir veiksmingą laukinės faunos ir floros rūšių apsaugą. Renginyje dalyvaus AAA TPLD GGLS vedėjas Darius Mikelaitis, tel.852 722 789.