Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie parengtą 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE - Alytus poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie parengtą 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE - Alytus poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

 

LITGRID AB, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. (8-5) 278 27 86, faks.: (8-5) 272 39 86.

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

 

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (KU BPATPI), H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 39 88 48, faks.: (8-46) 39 88 45.

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

 

330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE - Alytus statyba.

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

 

Kauno ir Alytaus apskritys, Kaišiadorių, Prienų ir Alytaus rajonai, Kruonio, Jiezno, Butrimonių, Punios ir Alytaus seniūnijos.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kauno visuomenės sveikatos centras, Alytaus visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Prienų rajono savivaldybės administracija, Alytaus rajono savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).

 

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute (KU BPATPI), H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 39 88 48, faks.: (8-46) 39 88 45. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.

 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 

Pasiūlymai teikiami Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui (KU BPATPI), H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 39 88 48, faks.: (8-46) 39 88 45, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.