Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. gegužės 21 d Pagal Norvegų paramos projektą Europos Aplinkos Agentūros organizuojamas darbo grupės susitikimas „F-dujų duomenų rinkimas ir išsamumas

 

2013 m. gegužės 21 d Pagal Norvegų paramos projektą Europos Aplinkos Agentūros organizuojamas darbo grupės susitikimas „F-dujų duomenų rinkimas ir išsamumas

Darbo grupės susitikimo tikslas – Europos sąjungos šalių narių tikslesnė, išsamesnė ir efektyvesnė F-dujų išmetimų apskaita. Šis susitikimas orientuotas į F-dujų apskaitos problemų aptarimą bei šalių narių pasidalinimą F-dujų apskaitos patirtimi. Tai galimybė suburti F-dujų bendruomenės nares gerinti duomenų surinkimą nacionalinėms šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitoms, naudojant f-dujų reglamentą kaip pagrindą. Darbo grupės metu ŠESD ekspertai padės pasirengti duomenų surinkimui pagal F-dujų reglamentavimą, kuris turi didelės įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimui. Seminaras turėtų suteikti įžvalgų, kaip F-dujų reguliavimas gali būti panaudotas siekiant pagerinti duomenų srautą ir surinkimą. Susitikime taip pat bus pristatyti pilną F-dujų duomenų surinkimo sistemą turinčių šalių narių pavyzdžiai.

 

Susitikime dalyvaus Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Šulga, tel. 852126098.