Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Sausio 21 dieną Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo darbo grupės “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su muitine” trečiasis susitikimas

 

Sausio 21 dieną Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo darbo grupės “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su muitine” trečiasis susitikimas

Pasitarime bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir muitinės pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant naujojo ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų vykdymą.

 

Susitikimui pirmininkaus Viktoras Šeškauskas, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas. Išsamesnė informacija tel. 8~5  212 3502.