Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Pakrantės hidrometeorologinio ir krantų dinamikos monitoringo sistemų stiprinimas

 

Pakrantės hidrometeorologinio ir krantų dinamikos monitoringo sistemų stiprinimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2010 m. sausio 1 d. perėmė Jūrinių tyrimų centro vykdytą projektą Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-007Pakrantės hidrometeorologinio ir krantų dinamikos monitoringo sistemų stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto tikslas – Sustiprinti aplinkos monitoringo ir kontrolės instituciją, modernizuojant krantų dinamikos monitoringo, 8 Baltijos jūros bei Kuršių marių pakrančių hidrometeorologinių parametrų matavimo stočių techninę bazę.

 

Projekto pradžia – 2009 m. gegužės 1 d.

Projekto pabaiga – 2011 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 3 026599,00 Lt.

 

Informacija apie projektą.