Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pažyma dėl vandens telkinių būklės vertinimo į aplinką išsiliejus naftos produktams Rokiškio rajone

 

Pažyma dėl vandens telkinių būklės vertinimo į aplinką išsiliejus naftos produktams Rokiškio rajone

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) įvertino vandens telkinių užterštumą į aplinką išsiliejus naftos produktams 2009 m. kovo 25 d. Rokiškio rajone, Juodupės seniūnijoje, Pakapės kaime

 

Remdamasi Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento kovo 25 d. - balandžio 6 d. atliktais vandens užterštumo naftos produktais tyrimais ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos hidrologiniais matavimais ir skaičiavimais, AAA konstatuoja, kad:

  • Nežiūrint to fakto, kad naftos produktų išsiliejimas į aplinką įvyko anksčiau (kovo 25 d.), nei pirmąjį kartą vizualiai buvo užfiksuota naftos produktų patekimas į Šaltojos upę, tikėtina, kad dėl didelio sniego kiekio, ledo ir žemos temperatūros iš užterštos teritorijos į Šaltojos upę tuo metu galėjo patekti nedideli naftos produktų kiekiai. Kovo 26 d. atlikti tyrimai Šaltojos upėje žemiau užpelkėjusio slėnio rodė padidėjusią (iki 1,6 mg/l) naftos produktų koncentraciją vandenyje;

 

  • Kovo 27-28 dienomis naftos produktai, pasiskleidę šalia vandens telkinių esančių teritorijų su intensyviai tirpstančiu sniegu ir ledu pradėjo intensyviau tekėti į Šaltojos ir Vyžuonos upes ir pagal modeliavimo duomenis 29 dieną pasiekė Juodupės tvenkinį. 30 d. dėl staigaus sniego tirpsmo bei lietaus padidėjusio vandens debito buvo pralaužtas apsauginis pylimas, dėl to papildomi teršalų kiekiai pateko į Vyžuonos upę. Balandžio 1-2 d. naftos produktų koncentracija Vyžuonoje prieš Juodupės tvenkinį atitinkamai siekė 1,68-1,28 mg/l. Kitomis dienomis naftos produktų koncentracija buvo mažesnė už 1 mg/l (metodo nustatymo riba).

 

  • Didžiausia teršalų koncentracija Juodupės tvenkinyje buvo kovo 31 d. - balandžio 1 d. Tuo metu naftos produktų koncentracija atitinkamai siekė 1,24-1,0 mg/l. Kitomis dienomis naftos produktų koncentracija buvo mažesnė už 1 mg/l. Tačiau neatmestina, kad vietomis tvenkinyje galėjo būti šiek tiek didesnės koncentracijos dėl atneštos naftos produktų plėvelės.

 

  • Vyžuonoje žemiau Juodupės miesto (žemiau tvenkinio) kovo 31 d. - balandžio 1d. naftos produktų koncentracija buvo artima arba lygi 1 mg/l. Kitomis dienomis naftos produktų koncentracija buvo mažesnė už 1 mg/l.

 

  • Visomis dienomis Vyžuonoje (žemiau Juodupės intako) ir Nemunėlyje iki pat Latvijos sienos naftos produktų koncentracija vandenyje buvo mažesnė už metodo nustatymo ribą. Dėl įtekančių upių debitų ir sniego tirpsmo vandens, patenkančio nuo šalia vandens telkinių esančių teritorijų, šiuo laikotarpiu, atkarpoje nuo Vyžuonos žemiau Juodupės miesto iki Nemunėlio Latvijos pasienyje teršalai vandens tekiniuose buvo praskiesti 10 kartų.

 

Išanalizavus situaciją konstatuojame, kad teršalų pernaša vandens telkiniuose pasroviui dėl efektyvaus teršalų surinkimo priemonių panaudojimo, santykinai nedidelio naftos produktų tirpimo vandenyje ir naftos produktų garavimo nebuvo labai ženkli. Nustatytos Juodupės tvenkinyje bei Vyžuonoje žemiau tvenkinio naftos produktų koncentracijos neturėjo sukelti ūmaus toksinio poveikio žuvims ir dumbliams, nes ūmus poveikis žuvims prasideda prie 21-230 mg/l, dumbliams prie 2,6-26,0 mg/l. Tai patvirtina ir Aplinkos apsaugos agentūros atliktas krevečių lervučių ekotoksiškumo testas, kuris parodė, kad visose tyrimų vietose vanduo buvo netoksiškas. Galimas chroniškas poveikis vandens biotai bus stebimas pagal sudarytą tyrimų programą.