Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2011 m. birželio 8-10 d. Briuselis (Belgija) vyks aštuntasis REACH reglamentą įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas (CARACAL)

 

2011 m. birželio 8-10 d. Briuselis (Belgija) vyks aštuntasis REACH reglamentą įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas (CARACAL)

2011 m. birželio 8-10 d. Briuselis (Belgija) vyks aštuntasis REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 bei Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas (CARACAL).

 

Susitikime dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyrius vyr. specialistė Agnė Janonytė.