Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie parengtą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie parengtą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386)  52 096, faks. (8 386)  53 148.

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3-205, LT – 08236 Vilnius, tel. (8 5) 2745491, faks. (8 5) 2745491.

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Paplovinio ežero išvalymas ir pakrančių gamtosauginis sutvarkymas.

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Paplovinio ežeras, Ignalinos miesto šiaurinė dalis, Utenos apskritis.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas.

 

  • Utenos apskrities viršininko administracija;
  • Ignalinos rajono savivaldybės administracija;
  • Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys;
  • Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  • Utenos visuomenės sveikatos centro Ignalinos skyrius.

 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09331 Vilnius, (8~5) 2662808. faks. (8~5) 2662800, el. paštas: aaa@aaa.am.lt

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).
Su PAV programa galima susipažinti bei motyvuotus pasiūlymus PAV klausimais iki  š. m. kovo 16 d. galima teikti PAV užsakovui, adresu UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3-205, LT – 08236 Vilnius, tel./faks.: 8 5 2745491, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt ir PAV dokumentų rengėjui - Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel.: 8 386 52 433, faks.:  8 386 53 148, el. paštas: sauga@ignalina.lt

 

Informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai duomenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti:

 

PAV programos rengėjui - UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3-205, LT – 08236. Vilnius, kontaktinis asmuo – projektų vadovė Inga Silvestravičiūtė, tel./faks.: 8 5 2745491, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt

 

PAV programos užsakovui - Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, kontaktinis asmuo - vyresn. specialistas Vytautas Zaleckas, tel.: 8 386 52 433, faks.:  8 386 53 148, el. paštas: sauga@ignalina.lt

 

Atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09331 Vilnius, (8~5) 2662808. faks. (8~5) 2662800, el.p. aaa@aaa.am.lt

Subjektams:

  • Utenos apskrities viršininko administracija, Aušros g. 22, LT-28142 Utena, tel.8 389 5 75 00, faks. 8 389 5 95 36, el. paštas: info@utena.aps.lt
  • Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386)  52 096, faks. (8 386)  53 148, el. paštas: info@ignalina.lt
  • Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys, Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel./faks. 8 389 597 48, el. paštas: utena@heritage.lt
  • Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Taikos g. 15, LT-30125 Ignalina,  tel. 8 386 50607; faks. 8 386 52883    
  • Utenos visuomenės sveikatos centro Ignalinos skyrius, Atgimimo 22, LT−30113  Ignalina, tel.(8 386) 52 436,  faks. (8 386) 52 436, el. paštas: ignalina@utena.vvspt.lt