Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > „Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros rajone“ (COHIBA)

 

„Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros rajone“ (COHIBA)

Rugsėjo 21 - 23 d. Taline (Estija) vyks projekto „Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros rajone“ (COHIBA) partnerių susitikimas. Projekte dalyvauja 22 partneriai iš Baltijos jūrą supančių šalių. Lietuvos partneriai: Aplinkos asaugos agentūra,  Jūrinių tyrimų centras, Botanikos institutas, Baltijos aplinkos forumas.


Susitikimo metu bus apžvelgta COHIBA projekto, kaip dalies Baltijos jūros plano ekologinei būklei gerinti, įgyvendinimas. Taip pat bus aptarta šalių, dalyvaujančių COHIBA projekte, atliekamų cheminių ir ekotoksikologinių tyrimų rezultatai, tyrimų ir mėginių ėmimo metodai, atliekamų tyrimų vidinis kokybės valdymas, dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose, ekotoksikologinių tyrimų metodų toksiškumo ribų nustatymas.


Susitikime dalyvauja Upių baseinų valdymo departamento vandens monitoringo ir vertinimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Štriupkuvienė (tel.: 2662817) ir Aplinkos tyrimų departamento cheminės analizės skyriaus vedėja Daiva Pockevičiūtė (tel.: 2107337).