Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Elektrėnų marių dalies valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Elektrėnų marių dalies valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė  UAB „Vandens projektai“, Žirmūnų g. 139a - 202, tel. (8 5) 272 83 34, faks. (8 5) 203 12 80, Vilnius.


2. Užsakovas - Elektrėnų savivaldybės administracija, Elektrėnų g. 8, tel. (8 528) 58 000, faks. (8 528) 58 005, Elektrėnai.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Elektrėnų tvenkinio dalies (apie 4,62 ha ploto) valymas.


4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Elektrėnų miestas, Vilniaus apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektrėnų tvenkinys (plotas 1387 ha) įrengtas 1961 m. ant Strėvos upės. Šiuo metu planuojama valyti tvenkinio dalis apaugusi pertekline vandens augalija, dumblo sluoksnių storis vyrauja apie 50 cm. Planuojamos veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.


Planuojama išvalyti apie 4,62 ha ploto Elektrėnų tvenkinio dalį ties Elektrėnų miestu. Tvenkinio dalį numatoma išvalyti žemsiurbe, iškasant susikaupusį dumblą, žolinę augaliją. Iš vandens telkinio planuojama iškasti apie 20000 m3 dumblo. Iškastą dumblą planuojama sandėliuoti  už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad tvenkinyje susikaupęs dumblas neužterštas sunkiaisiais  metalais, todėl dumblą bus galima panaudoti žemės ūkyje, miesto želdynų tvarkymui.


Projekto įgyvendinimo metu taip pat planuojama sutvarkyti Elektrėnų tvenkinio dalies ties Elektrėnų miestu 10 m pločio pakrantės ruožą. Pakrantės tvarkymo metu planuojama pašalinti menkaverčius krūmynus.


Atlikus planuojamus darbus pagerės Elektrėnų tvenkinio dalies ties Elektrėnų miestu, rekreacinės sąlygos.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės planuojamo valyti tvenkinio rekreacinės sąlygos;


7.4. planuojama ūkinė veikla visuomenės nepasitenkinimo nesukels.


8.  Priimta atrankos išvada
- planuojamai ūkinei veiklai, Elektrėnų tvenkinio dalies valymui Elektrėnų mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.