Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Europos Komisijos organizuojama Europos Sąjungos atmosferos taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) akreditavimo ir patikros konferencija ir 5-oji ES ATLPS įgyvendinimo atitikties konferencija

 

Europos Komisijos organizuojama Europos Sąjungos atmosferos taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) akreditavimo ir patikros konferencija ir 5-oji ES ATLPS įgyvendinimo atitikties konferencija

Darbo susitikimų tikslas – konferencijų metų vyks šalių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių akreditacijos biurų ir nepriklausomų vertintojų susitikimai, kurių metu bus diskutuojama aktualiais klausimais susijusiais su ES ATLPS akreditavimo, patikros ir įgyvendinimo klausimais. Konferencijų metų bus pateikiamos aktualios problemos kylančios dėl ES ATLPS reikalavimų įgyvendinimo, galimi jų sprendimai ir geriausios praktikos pavyzdžiai. Susitikimuose dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento, Klimato kaitos sk. vyriausiasis specialistas Tomas Aukštinaitis, tel. 870662048