Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių technologijų skyriaus patarėjas

 

Informacinių technologijų skyriaus patarėjas

 

Skelbimo Nr.: 47308
Skelbimo data: 2021-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11,00

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo - VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. informacinių technologijų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Įstaigos vykdomų informacinių technologijų projektų srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Informacinių technologijų administravimas ir plėtra.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

13. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.

15. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

16. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Vadovauja vykdomiems informacinių sistemų srities projektams, tiesiogiai dalyvauja įgyvendinant tarpinstitucinio bendradarbiavimo / duomenų mainų / integracijų informacinių technologijų srityje projektus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis - taikomoji matematika (arba);

21.3. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

21.4. studijų kryptis - informacijos sistemos (arba);

21.5. studijų kryptis - informatika (arba); arba:

21.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirties sritis - informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;

21.8. darbo patirtis srityje - 2 metai;

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba - anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su XML, HTML ir XHTML technologijomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

24.2. organizuotumas - 4 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

24.5. komunikacija - 4 lygis.

25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

26. Profesinė kompetencija:

26.1. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jelena Jevreinova
Telefonas: +37052718891
El.paštas: jelena.jevreinova@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
_________