Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas

 

Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas

Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2010 m. sausio 1 d. perėmė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos vykdytą projektą „Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas“.

 

 

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. gegužės 12 d. Numatoma projekto pabaiga – 2011 m. spalio 31 d.

 

Projekto biudžetas –16.929.220,00 Lt

 

Projekto tikslas – sustiprinti aplinkos kontrolės ir avarijų prevencijos sistemos pajėgumus. Pagrindinis projekto tikslas bus siekiamas aprūpinant Aplinkos apsaugos institucijas aplinkosauginei veiklai vykdyti skirtomis transporto priemonėmis su specialia įranga. Šis projektas yra skirtas įsigyti priemonėms, kuriomis butų užtikrinamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) numatytų kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymas.

 

Informuojame, kad 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. spalio 26 d. dienraštyje "Lietuvos žinios" (skiltyje Klasifikuoti skelbimai) buvo paskelbti 3 straipsniai apie projekto įgyvendinimą.

 

2010-06-29 straipsnis apie projekto eiga 1

2010-10-26 straipsnis apie projekto eiga 2

2011-04-28 straipsnis apie projekto eiga 3

2011-09-23 straipsnis apie projekto eiga 4