Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Antakalnio g. 42, Vilnius. tel/faks. (8 5) 26 85 301

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymas, pakrančiū sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Varležerio ežeras, Kupiškio miestas.

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800,  el.p. aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. S1-1626(8.24) pritarė PAV ataskaitai
  2. Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos panevėžio teritorinis padalinys 2010 m. spalio 20 d. raštu Nr. 1.40.P-553 pritarė PAV ataskaitai.
  3. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  2010 m. spalio 26 d. raštu Nr. V4-2-106 pritarė PAV ataskaitai.
  4. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2010 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. S-(7.47K)-3414 pritarė PAV ataskaitai.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2010 m. spalio 14 d. buvo paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos Žinios“ ir 2010 m. spalio 14 d. rajoniniame laikraštyje „Kupiškėnų mintys“.

Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. spalio 27 d., 18 val., Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje, Vytauto g. 2, 3 aukštas, Kupiškis. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai ūkinei veiklai neprieštaravo.

Motyvuotų prašymų teikimo terminas - iki 2010 m. lapkričio 22 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.