Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 96, tel. (8 37) 422 631, faks. (8 37) 425 452. Kaunas.


Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“, Antakalnio g. 42, tel. (8 5) 268 5301, faks. (8 5) 268 5301, Vilnius.


Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas.


Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miestas.


Atsakinga institucija -  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks. (8 5) 266 2800, el. p. aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. raštu Nr. 4-297 pritarė PAV ataskaitai.


2. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. 13-292 pritarė PAV ataskaitai.


3. Kauno visuomenės sveikatos centras 2010 m. vasario 25 d. raštu Nr. 2-969-6(8.38) pritarė PAV ataskaitai.


4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. 2K-352 pritarė PAV ataskaitai.


5. Kauno miesto savivaldybės administracija 2010 m. kovo 2 d. raštu Nr. (A270128)-R-959 pritarė PAV ataskaitai.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2010 m. vasario 10 d. buvo paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos Žinios“ ir 2010 m. vasario 11 d.  rajoniniame laikraštyje „Kauno diena“.


Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. vasario 25 d., 18,00 val., Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės a. 96, Kaunas. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai ūkinei veiklai neprieštaravo.


Motyvuotų prašymų teikimo terminas - iki 2010 m. kovo 22 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.