Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2009 m. gruodžio 11 d. Aplinkos ministerijoje vyks Seminaras „CORINE – Lietuvos žemės danga“

 

2009 m. gruodžio 11 d. Aplinkos ministerijoje vyks Seminaras „CORINE – Lietuvos žemės danga“

Seminaro tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvos CORINE žemės dangos GIS duomenų baze, jos pokyčiais, duomenų panaudojimo bei įsigijimo galimybėmis.

 

Nuo 1996 m. Lietuva dalyvauja Europos aplinkos agentūros organizuojamuose CLC (CORINE Land Cover) projektuose, kurie vykdomi įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) programą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų yra sukurti ir nuolatos atnaujinti Europos žemės dangos GIS (geografinė informacinė sistema) duomenų bazę. CLC projektuose dalyvaujančios šalys kuria bei atnaujina savo teritorijų žemės dangos GIS duomenų bazes, kurių mozaika ir sudaro bendrą Europos žemės dangos skaitmeninį žemėlapį.

Maloniai kviečiame dalyvauti seminare, apie atvykimą prašytume mus informuoti paštu (adresu K. Gurjanovaitei, Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), el. paštu  k.gurjanovaite@aaa.am.lt ar telefonu 8-5-2662841 iki 2009 m. gruodžio 9 dienos.

 

 

Preliminari seminaro darbotvarkė

 

Laikas______ Programa Pranešėjas
8.30 - 9.00 Dalyvių registracija  
9.00 - 9.10 Įžanginis žodis Liutauras Stoškus, Aplinkos apsaugos agentūros direktorius
9.10 - 9.35 Lietuvos žemės dangos pokyčiai CORINE DB Mindaugas Dagys, Ekologijos institutas
9.35 - 10.00 CORINE DB rastrinių ir vektorinių duomenų pritaikomumas Andrius Kučas, Ekologijos institutas
10.00 - 10.20 CORINE naudojimas Aplinkos apsaugos agentūroje Kristina Gurjanovaitė, Aplinkos apsaugos agentūra
10.20 - 10.45 CORINE panaudojimas kelių ir geležinkelių poveikio aplinkai vertinimui Ona Samuchovienė, VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas
10.45 - 11.00 Kavos, arbatos pertrauka  
11.00 - 11.25 Lietuvos ežerų galimo antropogeninio poveikio įvertinimas naudojant CORINE LC duomenis Gediminas Vaitkus, Aerogeodezijos institutas
11.25 - 11.50 Lietuvos žemės dangos duomenų rengimo perspektyvos Saulius Urbanas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
11.50 - 12.15 CORINE informacijos publikavimas ir duomenų skleidimas panaudojant LGII portalą Lina Papšienė, VĮ „GIS-Centras“
12.15 - 12.40 GMES technologijų panaudojimas žemės dangos duomenų bazių kūrimui Gediminas Vaitkus, Aerogeodezijos institutas
12.40 - 13.30 Diskusijos: Žemės danga ir  monitoringas Moderatorius:  Liutauras Stoškus, Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 

 

Seminaras vyks: Aplinkos ministerijoje, Jakšto 4/9, Vilniuje, Posėdžių salėje (Nr. 506).

Seminaro pradžia: 9 val.

 

Organizatorius :

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius

Tel.: +370 5 2662801

Faks.: +370 5 2662800

El. paštas: aaa@aaa.am.lt

www.gamta.lt, http://aaa.am.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Kristina Gurjanovaitė, tel.:+370 5 2662841, el.paštas: k.gurjanovaite@aaa.am.lt

Žilvinas Mačerinskas, tel.:+370 5 2662838, el.paštas: z.macerinskas@aaa.am.lt