Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie gautą Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą


2011-02-18 Kontrolės organizavimo ir taršos prevencijos įgyvendinimo skyrius, V. Bernadišius tel.: 266 2824; Radiologijos skyrius, B. Vilimaitė Šilobritienė tel.: 275 0474; Atmosferos taršos kontrolės skyrius, R. Alavočius tel.: 275 6338; Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyrius, D. Matijoška tel.: 266 2821

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė, tel. (8 386) 24 266, faks. (8 386) 24 387.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai – UAB Sweco Lietuva, V. Gerulaičio g. 1, Vilnius. tel. (8 5) 261 9651, faks. (8 5) 261 7507; Grontmij, 41 Corn street, Bristol, United Kingdom, tel. +44 117 927 8850, faks. +44 117 927 8888.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800,  el.p.aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:


1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. 10-(1.20.).40 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad radiacinės saugos ir visuomenės sveikatos saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 2011 m. vasario 1 d. raštu Nr. (13.5-43)22.1-94 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad branduolinės saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. sausio 31 d. raštu Nr. 9.4-260(10.18) planuojamai ūkinei veiklai pritarė.

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010 m. birželio 22 d. raštu Nr. (13.3)-2U-331 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad paveldosauginiu požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.


5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. birželio 11 d. raštu Nr. (5.1)-S-1015 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.


6. Visagino savivaldybės meras 2010 m. birželio 16 d. raštu Nr. (4.17)-1-3141 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

 


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene buvo skelbiama: 2010 m. balandžio 22 d. Respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“, 2010 m. balandžio 22 d. rajoniniame laikraštyje „Sugardas“, 2010 m. balandžio 23 d. rajoniniame laikraštyje „Zarasų kraštas“ ir 2010 m. balandžio 24 d. rajoniniame laikraštyje „Nauja vaga“.

Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. gegužės 7 d., 17 val., Visagino miesto savivaldybės mažojoje salėje, Parko g. 14, Visaginas. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai ūkinei veiklai neprieštaravo.

Motyvuotų prašymų teikimo terminas - iki 2011 m. kovo 10 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.