Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > MyOcean Follow On

 

MyOcean Follow On

  

 

Projektas „MyOCEAN Follow On“ ( „MyOCEAN FO“) - tai projektų „Mano vandenynas“ („MyOCEAN“ – Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabililties) ir „Mano vandenynas-2“ („MyOCEAN-2“-Prototype Operational Continuity for the GMES (Global Monitoring for Environment and Security) Ocean Monitoring and Forecasting Service) tęsinys, kuris finansuojamas HORIZON 2020  (toliau – H2020) Mokslinių tyrimų ir invacijų programos (2014-2020 metams).

MyOCEAN FO - tai pereinamojo laikotarpio projektas, skirtas perkelti MyOCEAN sistemą į COPERNICUS - Europos Žemės tyrimų programos sistemą. MyOCEAN tarnyba ateityje taps COPERNICUS Jūrinės aplinkos monitoringo tarnyba (Marine Environment Monitoring Service). Šiuo metu geografiškai MyOCEAN apima 6 regionus (Baltijos jūra, Europos Šiaurės jūros vakarinio šelfo dalis, Viduržemio jūra, Atlanto vandenynas, Arkties vandenynas, Globalus vandenynas). Šioje sistemoje pateikiami stebėjimų, satelitiniai, in-situ ir modeliavimo duomenys. Laiko atžvilgiu – tai daugiamečiai, prognozių ir  realaus laiko hidrometeorologiniai, hidrologiniai, hidrocheminiai ir biologiniai duomenys (oro ir vandens temperatūros, vėjo, druskingumo, srovių, jūros ledo dangos, jūros lygio ir...).


Jūriniai duomenys yra „pažangos ir tvaraus augimo“ Europos sąjungoje variklis (taip buvo pažymėta Jūrinių Žinių 2020 EK Komunikate). MyOCEAN tarnyba buvo suprojektuota operatyviam reagavimui į kylančius aplinkosaugos, verslo ir mokslo sektorius. Sujungus gaunamą informaciją iš satelitų ir in-situ tyrimų, MyOCEAN siūlo jūrų ir vandenynų būklės analizes ir prognozes kasdien, kurios suteikia neregėtas galimybes analizuoti, suprasti ir numatyti, kas vyksta jūrinėje aplinkoje. MyOCEAN konsorciumas (27 valstybių partneriai iš 57 Europos valstybinių ir privačių institucijų) sėkmingai pabaigė visas parengiamąsias demonstracines stadijas.


MyOCEAN tarnyba  - tai:
•    1 interneto portalas, vienintelė duomenų prieiga vartotojams.
•    1 interaktyvus ir interneto produktų katalogas, reguliariai atnaujinamas ir papildomas.
•    6 regionai, apimantys visą pasaulį.
•    46 tarpusavyje sujungtos sistemos.
•    300 techninių sąsajų.
•    700 000 billionų superkompiuterių operacijų per dieną.
•    350 ekspertų, bendradarbiaujančių konsorciume.
•    Nuo 99% iki 100% MyOCEAN serverių prieinamumo galimybė.

 

Projekto trukmė 6 mėnesiai. 2014 m. spalio 1 d. – 2015 kovo 31 d.

Konsorciume dalyvauja 57 partneriai.

Visas projekto biudžetas – 6 mln. Eurų, iš kurių 5 266,95 Eurų skiriama Aplinkos apsaugos agentūrai.


Projekto tikslas - pabaigti, išvystyti ir patobulinti Globalios Aplinkos Monitoringo ir Saugumo sistemų Jūrines paslaugas vandenyno stebėsenai ir prognozėms, paruošti sistemą operatyviai (automatinei) demonstracinei stadijai ir perėjimui į Europos Žemės tyrimų programos COPERNICUS Jūrinės aplinkos monitoringo tarnybą.


Aplinkos apsaugos agentūra dalyvavo darbo vartotojų darbo grupėje, kuri atsakinga už poreikių analizę, MyOCEAN sistemos produktų vertinimą, demonstravimą, integravimą į nacionalinę sistemą ir servisus, skatinti panaudoti MyOCEAN teikiamą informaciją regioniniu lygmeniu.