Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 ir darbo grupės dėl autorizacijos proceso supaprastinimo susitikimuose

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 ir darbo grupės dėl autorizacijos proceso supaprastinimo susitikimuose

2014 m. lapkričio 10 - 12 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks šešioliktas REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) įgyvendinančių kompetentingų institucijų (CARACAL) ir darbo grupės dėl autorizacijos supaprastinimo susitikimai.
Susitikimuose bus svarstomi klausimai susiję su REACH bei CLP reglamentų įgyvendinimu: cheminių medžiagų vertinimu, dokumentacijų ir siūlomų bandymų vertinimu, registracija, apribojimais, autorizacija, REACH ir CLP reglamentų pakeitimais ir kt. Darbo grupė dėl autorizacijos proceso supaprastinimo planuoja peržiūrėti paraiškų autorizacijai gauti nagrinėjimo procedūras, bei numatyti kriterijus autorizacijos paraiškoms dėl tam tikrų medžiagų (ypač mažų tonažų bei esančių pvz. automobilių atsarginėse dalyse).